Valerie Jonckheer-Sheehy

Dr Valerie Jonckheer-Sheehy

Valerie is dierenarts, specialist gedrag en specialist dierenwelzijn, ethiek en recht, en is de enige in Nederland! Ook is ze oprichter en voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Veterinaire Gedragskunde (NWVG). Haar cliënten ziet en behandelt ze vanuit VSC de Wagenrenk in Wageningen. Valerie is als dierenarts afgestudeerd in 2003 aan de Veterinary College of Ireland, University College Dublin. In 2010 behaalde Valerie een Certificate in Animal Welfare Science, Ethics and Law (Royal College of Veterinary Surgeons, UK). In 2015 werd ze lid van the European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (subspeciality Behavioural Medicine) Valerie doet wetenschappelijk onderzoek, is een graag geziene spreker, zowel nationaal als internationaal en schrijft twee keer per maand een column over gedragsproblemen in “De Telegraaf”.

Valerie Jonckheer-Sheehy Spreker Kynocongres 2016