Kynocongres

KynoCongres 2016

Thema: Pathologisch gedrag bij honden

Het thema voor het KynoCongres 2016 is  ‘Pathologisch gedrag bij honden’. Denk hierbij aan pathologie zoals onder andere agressiestoornissen, angststoornissen, emotieregulatiestoornissen, dwangmatig gedrag, adhd-achtig gedrag, autisme, en depressie. We gaan in op oorzaken, vormen, herkennen, het stellen van diagnose, hoe en door wie ??? en protocollen van behandeling.  Door de verschillende mogelijke oorzaken van probleemgedrag is er vaak ook een verschil in aanpak/benadering noodzakelijk. Dit heeft ook te maken met wat de individuele hond laat zien en wat de mogelijkheden en de inzetbereidheid van de eigenaar zijn.

We laten zien hoe de hersenen normaal horen te functioneren en wat er gebeurt als er afwijkingen zijn. Ook wordt ingegaan op hoe er op dit moment aangekeken wordt tegen bepaalde gedragsproblemen en hoe deze door zowel dierenartsen en gedragstherapeuten soms averechts behandeld worden. Spreken we soms te snel over ADHD bij honden, autisme, depressie en andere stoornissen en/of zien we sommige pathologische stoornissen over het hoofd?

We willen met dit congres een antwoord op geven op deze vragen, we willen mogelijkheden bieden om alarmsignalen te herkennen en handvatten aanbieden om te verwijzen en het escaleren van probleem gedrag te verminderen.

Er wordt accreditatie aangevraagd bij de veterinaire instanties in Nederland en België, en beroepsverenigingen voor  gedragstherapeuten en instructeurs.

Inschrijven kost €115.00 inclusief btw per persoon . Bij de inschrijving zit lunch, koffie, thee en abstracts inbegrepen.