Hond als katalysator

 

Het thema waarover ik wil spreken is dat van honden als katalysator van menselijke interacties - en dan andersom, mensen als katalysator van hond-hond interacties. Om dit te brengen wil ik mijn kijk als 'wetenschapper' combineren met die als 'instructeur', beide vanuit mijn achtergrond als psycholoog en meer concreet vanuit mijn kennis vanuit de systeempsychologie. Zo is er rond de hond als katalysator van menselijke interacties al veel onderzoek gedaan en worden er theorieën allerlei gebruikt om het positieve effect, of het zogenaamde "social lubricant effect" van honden op mensen kunnen verklaren. Dit uit zich ook in de steeds meer bekende toepassingseffecten zoals het binnenbrengen van honden in systeempsychologische contexten (bijv. hond bij therapeut-kind relatie binnenbrengen; honden die hun baas tot meer sociale interactie leiden met anderen gedurende wandelingen; honden op het werk om groepswerk te bevorderden; etc). Echter, voor de omgekeerde richting - namelijk waarbij mensen mogelijk katalysator zijn bij sociale interacties tussen honden - is er vanuit wetenschappelijk onderzoek veel minder aandacht. Nochtans ervaren hondentrainers in de praktijk nu vaak dat honden met elkaar introduceren of een fijne (spel)interactie laten hebben, beïnvloed wordt door de mens.

 

Joni Delanoeije

Pssst... nog geen tickets? Schrijf je nu in door op de knop te drukken.