Home 2018

KynoCongres 2018

Angst en cognitie

Enkele parallelle toepassingen en visies vanuit de humane psychologie vertaald naar de hondenwereld

Wist je dat:

  • Twee van de belangrijkste grondleggers van de leertheorie, Pavlov en Skinner helemaal niet zo geïnteresseerd waren in honden. Zij maakten veel gebruik van honden om de humane psychologie beter te kunnen begrijpen en daar interventies te kunnen toepassen. Eigenlijk dus een soort van omgekeerd antropomorfisme.

 

  • De ethologie dankbaar gebruik heeft gemaakt van al hun onderzoeken en theorieën.

 

  • Er na de leertheorie veel meer theorieën en technieken zijn ontwikkeld binnen de humane psychologie.

 

  • Er daar binnen de hondenwereld opvallend weinig naar wordt gekeken.

 

  • Er met grote waarschijnlijkheid, als het gaat om ontwikkeling van zowel puppy’s als baby’s duidelijke parallellen te zien zijn.

 

  • Zeker nu we wel de wetenschap hebben dat cognitie en emotie van groot belang zijn en we niet meer alleen kijken naar de binnenkomende prikkel en het vertoonde gedrag

 

  • We met het KynoCongres in willen gaan op andere humaan psychologische theorieën en technieken én op wat je daar uit kunt halen voor je omgang met honden en hun begeleiders.

 

  • We je niet willen laten kiezen voor een theorie of techniek maar je het belang laten zien van verschillende mogelijkheden die je individueel kunt inzetten omdat dat ons zoveel rijker maakt en meer werken op maat mogelijk wordt.

 

Om een indruk te geven van het programma zijn dit de onderwerpen die we graag in het programma behandeld willen hebben.

Als thema hebben we gekozen voor angst en cognitie. Hiermee gaan we niet in op de doorgaans bestaande kennis vanuit de gedragsleer maar willen we kijken wat we aan andere humane psychologische theorieën kunnen hebben.

Voorbeelden hiervan zijn

Mentaliseren:

Een van de definities: mentaliseren is het denken over ons eigen voelen en denken, en dat van anderen. Het is het kunnen begrijpen en interpreteren van gedrag als gevolg van gevoelens en gedachten, van motieven en intenties. Het is niet iets wat we altijd bewust doen. In feite is het een soort voorbewuste activiteit, een automatisme waar we ons niet van bewust zijn. Zover kunnen we met honden helaas niet gaan maar:

Mentaliseren speelt een belangrijke rol bij de hechting en bij het ontdekken van wat de werkelijkheid is en dat de werkelijkheid van een individu een eigen werkelijkheid mag zijn. Dit proces speelt al bij een rol vanaf de geboorte. Dit KAN betekenen dat er bij puppy’s soortgelijke processen een rol spelen.


Schematheorie:

De ontwikkelaar van de schematheorie Jeffrey Young gaat uit van het volgende:

“Schema’s ontstaan wanneer je als kind op de een of andere manier niet genoeg bent vervuld in je emotionele basisbehoeften, zegt Young. In totaal zijn er vijf basisbehoeften: een veilige band met andere mensen; onafhankelijkheid en zelfstandigheid; vrijheid om je behoeften en emoties te uiten; spontaniteit en plezier; en duidelijke grenzen. Voor een gezonde emotionele ontwikkeling moeten al die behoeften in je jeugd voldoende vervuld worden.” Zijn dit niet dezelfde behoeften die puppy’s hebben in hun ontwikkeling tot volwassen hond en wat kan er bij honden gebeuren op het moment dat aan een of meerdere van deze behoeften niet wordt voldaan. Als basis van deze behoeften worden er patronen ontwikkeld, ook wel schema’s genoemd. In vergelijkbare situaties worden tot op late leeftijd deze schema’s aangesproken en zal het individu dezelfde gedragspatronen laten zien. Het is heel ingewikkeld om deze patronen te veranderen. Op het KynoCongres willen we hier meer inzicht in te kunnen geven. Hoe kun je schema’s ontdekken en hoe kun je schema’s veranderen. (eigenlijk is dit laatste niet mogelijk, je kunt echter wel nieuwe schema’s ernaast plaatsen waar de hond dan voor kan kiezen.)


Mindfulness:

Een stelling binnen de humane psychologie is dat depressie doorgaans op het verleden gericht is en angst op de toekomst. Als we dit doorvertalen dan is angst bij honden ook gericht op de toekomst. Vaak klopt dit ook wel. Als een hond bang is voor een andere hond is er vaak op dat moment nog niets ernstigs daadwerkelijk aan de hand. Het bedreigende moet nog plaatsvinden. Als dit de overhand gaat krijgen in het leven van de hond is het goed om de hond in het moment te laten beseffen dat er NU niets aan de hand is. En ook dat er in het NU heel andere ervaringen kunnen worden opgedaan. Dit is eigenlijk de basis van mindfulness en volgens ons dus ook heel goed toepasbaar op honden. In dit programma-onderdeel willen we hier dieper en vooral praktischer op ingaan.


Systeemtheorie:

Het gezin en eventueel de buren en eigenlijk de hele context waarin de hond leeft noemt men wel een systeem. En het mag duidelijk zijn dat dit systeem een behoorlijke impact kan hebben op het gedrag en de gedragsontwikkeling van de hond. We nemen een kijkje in de wereld van de systemen, hun invloed en het aanpassen van systemen. Binnen de gedragswetenschap voor honden wordt vaak gesproken over toegepaste gedragsanalyse.

 

Dialectische gedragstherapie

Een van de problemen die we vaker horen is dat puppy’s hard bijten en doorgaan en niet afgeleid willen worden en feller worden als we dat bijten niet toestaan. Een ander probleem is de explosiviteit die we zien in de reacties van sommige honden op bepaalde prikkels. Vaak is er dan iets aan de hand met de emotieregulatie en/of de impulscontrole. Dit gebeurt ook bij mensen. Dialectische gedragstherapie gaat heel ver bij mensen en is een tijdrovende vorm van therapie. Toch zijn er elementen die ingaan op de emotieregulatie en impulscontrole. Juist die elementen willen we op het KynoCongres uitlichten en toepasbaar maken.

Tegelijkertijd willen we duidelijk maken dat we de indruk hebben dat het proces van emotieregulatie en impulscontrole misschien wel voor het grootste deel plaatsvindt vanaf de leeftijd van 10-11 weken en dus eigenlijk met nestgenootjes hoort te gebeuren. Omdat de meeste puppy’s dan al bij de nieuwe eigenaar is en er geen beschikking is over nestgenootjes moeten wij als begeleiders deze rol over gaan nemen. Hoe dat kan wordt besproken op het KynoCongres.


Uitdagen

En… we willen graag de wetenschap uitdagen om aan alles wat al is bedacht, ook al is het niet primair voor honden, wat meer aandacht te besteden. Wellicht de moeite waard om ook te komen….


Een filosofische benadering

Nu sluiten we ermee af, op het KynoCongres zullen we ermee starten. Een filosofische benadering van iemand die niet direct betrokken is bij de hondenwereld maar wel enorm bij de eigenheid van het individu. Om ervoor te zorgen dat we dat niet vergeten.

Het KynoCongres vindt dit jaar wat later plaats. Dit heeft alles te maken met de keuze van het thema en de ingewikkeldheid een programma rond te krijgen. Op dit moment is dit in volle voorbereiding en is inmiddels als datum 17 november 2018 gekozen. De locatie is opnieuw Congrescentrum de Werelt in Lunteren.

Locatie

Congrescentrum De Werelt