Accreditatie

KynoCongres 2016 geaccrediteerd voor meerdere beroepsgroepen

Dierenartsen en dierenartsassistentes.

Dierenartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt als het gaat om problemen met een huisdier. Of het nu gaat om lichamelijke problemen of gedragsproblemen, er wordt een aanspraak gemaakt op dierenartsen. Voor veel gedragsproblemen wordt vaak nauw samengewerkt met hondenscholen en/of gedragstherapeuten. Van daaruit wordt dan een behandeling ingezet.

Voor veel gedragsproblemen is dit een prima aanpak, er zijn echter ook gedragsproblemen die niet zomaar met gedragstherapie aan te pakken zijn. Er kan dan sprake zijn van pathologisch gedrag. En dit vergt vaak een andere aanpak, het kan zelfs zo zijn dat de standaardgedragstherapie gecontra-indiceerd is of in ieder geval averechts werkt.

Het KynoCongres 2015 heeft als thema pathologisch gedrag bij honden. Vormen van pathologisch gedrag, het herkennen van pathologisch gedrag en behandelprotocollen vanuit ethologisch en veterinaire invalshoek komen aan de orde.

Voor de accreditatiecommissie voldoende reden om dit congres te accrediteren met 4,5 punt. Dit aantal geldt voor dierenartsen en dierenartsassistenten in Nederland.

 

De aanvraag voor Belgische dierenartsen is ondertussen ook rond.

De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de orde der Dierenartsen in België accrediteert het KynoCongres 2016 voor 5,5 EBP.
EBP-nummer: EBP/N/2016/005

 

Accreditatie gedragstherapeuten.

Alpha heeft 5 PE punten toegekend aan het KynoCongres 2016.

 

Accreditatie gedragstherapeuten en instructeurs.

De SPPD heeft 10 punten toegekend aan het KynoCongres 2016

 

Accreditatie instructeurs.

De accreditatieaanvraag bij de Raad van Beheer loopt nog.